Glaskunst

Terugkerende thema’s binnen het werk van Daphne zijn autobiografisch, filosofisch of soms psychologisch van aard. Alle herinneringen zit in haar geheugen en lichaam opgeslagen, niet perse chronologisch maar wel associatief en met een samenhang.

Daphne merkt hierbij op: “Ik vertel niet perse een autobiografisch-verhaal, maar pak kleine momentopnames van het leven en vertel dat verhaal.”

Ze volgt het spoor van haar eigen levensloop door de verschillende levensfasen.
De vormende gebeurtenissen en ervaringen komen tot uitdrukking in glas. Zowel verleden, heden als toekomst komen aan bod in haar glaskunstobjecten. Het zet de kijker aan tot nadenken, voelen en reflecteren over de eigen levensloop. Klik op de foto om een vergroting te zien.